Сучасний стан розвитку суспільства, обумовлюється зростанням темпів життя, збільшенням об’єму інформації, кризовими явищами в природі, суспільстві і сім’ї, показує гостру необхідність психологічної допомоги людині на всіх етапах її розвитку.        Розвиток в дитинстві, в підлітковому та юнацькому віці проходить дуже динамічно, тому дуже актуальною є робота психологічної служби ліцею.
   Робота психологічної служби  направлена на вирішення таких завдань:
-   створення безпечного освітнього середовища;
-  сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців;
- проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю;
- соціально-психологічний супровід ліцеїстів;
- підготовка учнів до ДПА та ЗНО;
- психологічна підготовка юних спортсменів до змагань;
- сприяння педагогічному колективу в гармонізації соціально-психологічного клімату в ліцеї;
- соціально-педагогічна просвіта та підтримка вчителів;
- сприяння соціально-психологічної  адаптації дітей до умов навчання.