Етапи розв'язання конфлікту
Розв'язання конфлікту й вихід із нього часто складний процес, що має кілька етапів:
1. Окреслення основної проблеми. Партнерам слід усвідомити
спільне й відмінне у їхніх поглядах на проблему, а саме:
@  Як ви розумієте проблему? Які ваші дії і які вчинки партнерів призвели до виникнення й розвитку конфлікту?
@  Як ваш партнер бачить проблему? Які, на його думку, ваші та його дії є джерелом конфлікту?
@ Чи відповідає поведінка кожного з партнерів ситуації?
@ Як можна найлаконічніше та найдокладніше визначити загальну проблему?
@ у яких питаннях ви з партнером не досягаєте згоди?
@  У яких питаннях ви солідарні й розумієте один одного?
2. Визначення причини конфлікту. Для того, щоб конфлікт не повто­рився, потрібно знати його причини. Тому слід зрозуміти таке:
@ Що в діях партнера здається вам неприйнятним?
@ Які ваші дії в конфліктній ситуації неприйнятні для партнера? Що саме стало причиною виникнення конфлікту?
3. Пошук можливих шляхів розв'язання конфлікту.
@   що ви могли б зробити для розв'язання конфлікту?
@   щo може зробити для цього партнер?
@   якими можуть бути ваші спільні завдання, щоб знайти вихід із конфлікту?
4. Спільне рішення про вихід із конфлікту. Воно полягає у з'ясу­ванні таких питань:
@   Які ймовірні наслідки кожного з можливих шляхів розв'язання конфлікту?
@   Що потрібно зробити для досягнення мети?
@   Який зі способів розв'язання конфлікту викликає обопільне почуття задоволення своєю конструктивністю?

5. Реалізація спільно спланованого способу розв'язання конфлікту, оцінювання ефективності зусиль, яких доклади для розв'язання кон­флікту. Якщо проблему розв'язати не вдалося, потрібно повторити всі попередні кроки, намагаючись при цьому усвідомити переживання, що виникають як у випадку успішного розв'язання проблеми, так і у випадку, якщо бажаних результатів не досягнуто. 
Шлях виходу з конфлікту
1. Щоб знизити напруження, не зосереджуйтеся на власних станах і думках, а спробуйте налаштуватися на партнера, стати на його місце.
2.Дайте висловитися співрозмовникові й уважно його вислухайте.
3. За агресивного нападу кращий ефект дасть ваша несподі­вана реакція. Типовими були б агресія у відповідь або страх. Використовуйте луну-техніку й «поверніть» партнерові його слова, зберігаючи самовладання та ввічливість.
4. Висловте партнерові те враження, що справили його слова: «Мене ображають ваші слова», «Я засмучений тим, як ви розмовляєте зі мною».
5. Якщо партнер у чомусь має рацію, визнайте свою помилку та запропонуйте вихід із ситуації.
6. Дайте відчути партнерові шанобливе ставлення до його осо­бистості, значущість і цінність його думок і суджень.
7. Побачивши слабкі місця у претензіях партнера, використовуйте луну-техніку в уповільненому темпі повтору. Це допоможе йому самому побачити помилку і полегшить її визнання
8. Підкресліть свою близькість зі співрозмовником, знайдіть щось спільне між вами.
9. Покажіть, що ви розумієте стан співрозмовника
Конструктивному розв'язанню конфлікту сприятимуть такі форми спілкування:
1. Висловлювання, шо передають те, як ви зрозуміли слова або дії опонента, і прагнення отримати підтвердження того, що ви зрозуміли їх правильно.
2. Відкриті й особистісно забарвлені висловлювання щодо ваших
станів, почуттів і намірів.
3. Інформація, що містить зворотний зв'язок щодо сприйняття
вами партнера та його поведінки.
4. Демонстрація того, що ви сприймаєте партнера як особистість, усупереч критиці або опору його конкретним учинкам.
Шляхи ліквідації конфлікту
адміністративний, що здійснюється за рахунок структурних змін, які підвищують рівень організації через узгодження особистих інтересів членів колективу; вилучення елементів, що не сприяють успіху цілого (вилучення, перекладення на інший колектив);
• педагогічний - переконання сторін у шкоді конфлікту для всього колективу, висвітлення джерел конфлікту (довірча індивідуальна робота з опонентами);
об'єктивізація конфлікту - його розкладання на частини, аналіз конфлікту пункт за пунктом, унаслідок чого запал спадає, емоції поступаються місцем розуму;
звертання до „третейського судді” - опоненти звертаються по допомогу до іншої особи (або організації) і цілком погоджуються з нею, підкоряються її рішенню;
організація співпраці - конфліктуючим особам доручають одну спільну справу, причому для досягнення мети вони мають роботи один одного та постійно обміню­ватися інформацією. Це сприяє підвищенню взаємної довіри, відкри­тості спілкування, але застосовувати цей метод потрібно обережно, глибоко аналізуючи суперечності конфліктуючих сторін