методика "Ваш творчий потенціал"

Інструкція: виберіть один із запропонованих варіантів поведінки в ситуаціях.
1.  Чи вважаєте ви, що навколишній світ мож­на поліпшити:
а)  так;
б)  ні, він і так доволі хороший;
в)  так, але тільки де в чому.
2.    Чи вважаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу:
а)  так, у більшості випадків; .
б)  ні;
в)  так, у деяких випадках.
3.  Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей спри­яли би прогресу в тій сфері діяльності, у якій ви збираєтеся працювати:
а)  так;
б)  ні;
в) лише деякою мірою.
4.   Чи вважаєте ви, що в майбутньому грати­мете настільки важливу роль, що зможете щось принципово змінити:
а)  так, без сумніву;
б)   це малоймовірно;
в)   можливо.
5.    Коли ви хочете розпочати якусь дію, чи думаєте ви, що виконаєте це:
а)  так;
б)  часто думаю, що не зумію;
в)   частіше впевнена, ніж невпевнена.
6.   Чи хочете ви зайнятися справою, якої аб­солютно не знаєте:
а)  так, невідоме приваблює;
б)  ні;
в)  усе залежить від цієї справи.
7.    Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи хочеться вам бути досконалим:
а)  так;
б)  вам буде достатньо того, що ви вже маєте;
в)  так, але тільки якщо вам це подобається.
8.   Якщо незнайома справа вас зацікавить, чи ви захочете вивчити її досконало, знати про неї все:
а)  так;
б)  ні, тільки основні моменти;
в)  ні, тільки щоб задовольнити свою цікавість.
9.   Коли ви зазнаєте невдачі, то:
а)  якийсь час виявляєте впертість, дієте далі, усупереч здоровому глузду; -
б)   розумієте, що вашу справа нереально ви­конати;
в)   продовжуєте далі робити свою справу, на­віть коли стає очевидним, що перешкоди нездо­ланні.
10.    Як, на вашу думку, треба обирати про­фесію:
а)  враховуючи свої можливості, перспективи;
б)  зважаючи на стабільність, значущість, важ­ливість професії, потребу в ній;
в)   з огляду на престиж та привілеї, які вона гарантує.
11.   Подорожуючи, чи змогли б ви легко орієн­туватися на маршруті, яким уже пройшли:
а)  так;
б)  ні;
в)   якщо місце сподобалося та запам'яталося, то так.
12.   Чи можете ви одразу після бесіди згадати все, про що під час неї говорили:
а)  так;
б)  ні;
в)  пригадаю все, що мені цікаво.
13.   Коли ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете ви повторити його по складах без по­милок, навіть не знаючи його значення:
а)  так;
б)  ні;
в)   повторю, але не зовсім правильно.
14.  У вільний час ви полюбляєте:
а)  залишатися на самоті, поміркувати;
б)  бути в компанії;
в)  вам байдуже, будете ви самі чи в компанії.
15.   Виконуючи роботу, ви вирішуєте припи­нити її тільки тоді, коли:
а) все зроблено на «відмінно»;
б)  ви більш-менш задоволені;
в)  вам ще не все вдалося зробити.
16.  Коли ви самі:
а)  мрієте про щось абстрактне;
б)  будь-що намагаєтеся знайти собі конкретне заняття;
в)   іноді любите помріяти, іноді поміркувати над важливими для вас запитаннями.
17.   Коли якась ідея захоплює вас, ви почина­єте думати про неї:
а)   незалежно від того, де і з ким ви перебу­ваєте;
б)  тільки на самоті;
в)  тільки де тиша.
18.  Коли ви захищаєте якусь ідею, ви:
а)  можете відмовитися від неї, якщо аргументи опонентів здаються вам переконливими;
б)  залишаєтеся на своєму, хоч би які аргумен­ти не висували;
в)  можете змінити свою думку, якщо опір ви­явиться надто сильним.
Обробка результатів:
•   за відповідь а — 3 бали;
•   за відповідь 6—1 бал;
•   за відповідь в — 2 бали.
Підрахувати загальну суму.
Інтерпретація
•. запитання 1, 6, 7, 8 визначають межу до­питливості;
•   запитання 2, 3, 4, 5 — впевненість у собі;
•   запитання 9, 15 — амбіційність;
•   запитання 10 — честолюбство;
•   запитання 12, 13 — слухову пам'ять;
•   запитання 11 — зорову пам'ять;
•   запитання 14 — прагнення бути незалежним;
•   запитання 16,18 — здатність до абстрагування;
•   запитання 17 — ступінь зосередженості.
Ці компоненти дають уявлення про особли­вості творчого потенціалу. Загальна сума набра­них балів дає змогу визначити рівень творчого потенціалу:
•    0—23 бали — низький рівень;
•   2—48 балів — середній рівень;
•    49 і більше — високий рівень.
Високий рівень — значний творчий потенціал, який дає багатий вибір творчих можливостей. Якщо є умови для застосування здібностей, то людині доступні найрізноманітніші види твор­чості.
Середній рівень — людина має вміння, які да­ють змогу займатися творчістю, але в неї є про­блеми, що гальмують творчий процес.
Низький рівень — творчий потенціал невели­кий. Але можна спробувати його збільшити за допомогою спеціальних вправ та підвищення впевненості у своїх силах.