1.    Заздалегідь плануйте свій час так, щоб у процесі занять ніщо не відвертало вашої уваги (візити товаришів, телефонні дзвінки тощо)
2.    Стаючи до праці, заздалегідь організуйте своє робоче місце.
3.    Розпочинаючи заняття, максимально мо­білізуйте свою волю, намагайтеся не думати про те, що було перед цим предметом ваших розду­мів. Попередньо перегляньте матеріал завдання, складіть план майбутньої роботи.
4.    Стійкість уваги багато в чому залежить від того, наскільки добре ви розумієте матеріал, який вивчаєте.
5.  Якщо зосередженню на навчальному матеріалі заважають хвилювання, тривога через майбутній іспит, сторонні думки тощо, займіться конспекту­ванням (записами). Такий самий ефект дає читання тексту вголос. Після того, як ви зосередилися на матеріалі, його можна знову читати подумки.
6.   Читайте новий матеріал так, щоб глибоко усвідомлювати його. Водночас треба пам'ятати, що надто повільний темп відволікає увагу на сторонні об'єкти.
7.    Чергуйте читання з обміркуванням і перека­зуванням, наведенням власних прикладів, оскільки це запобігає появі психологічного стану монотон­ності, коли стійкість уваги різко знижується.
8.  Контролюйте, стримуйте мимовільні пере­ключення уваги на сторонні об'єкти, зумовлені дією як зовнішніх подразників, так і внутрішніх стимулів (асоціації). Усвідомивши, що відбуваєть­ся мимовільне перемикання уваги, намагайтеся вольовим зусиллям відповідно її спрямувати.
9. Якщо в процесі читання ви несподівано усвідомили, що на певний час «відключилися», змусьте себе одразу повернутися на те місце, де зупинилися. Визначити його легко: весь попере­дній текст під час повторного читання сприйма­ється як незнайомий. Такі обов'язкові повернен­ня не тільки забезпечать засвоєння навчального матеріалу, а й сприятимуть підвищенню загальної стійкості уваги.
    10. Пам'ятайте про гігієну розумової праці, нормальне освітлення і температуру повітря, про регулярні перерви, під час яких корисно викона­ти кілька гімнастичних вправ.