Педагог-хореограф. Педагог-хореограф працює в тан­цювальних колективах різних жанрів — ансамблях народного танцю, студіях бальних танців, народних театрах балету, студіях естрадних танців, класичної хореографії і т.д.
Поєднує у своїй роботі функції педагога, балетмейстера і репе­титора. Проводить заняття, навчає учасників основ хореографії, підвищує рівень їхніх знань, показує рухи, сприяє нарощуванню техніки й умінь. Займається постановкою танцю — створює ху­дожній задум, композицію і малюнок, підбирає музику і костюми. Відпрацьовує елементи танцю, комбінації рухів, виражальні засоби, виконавську майстерність учасників. Забезпечує виступ колективу на концертах, оглядах, фестивалях.
Сполучає творчу художню роботу з виховною, що впливає на загальний розвиток учасників колективу.
Перекладач. Перекладає наукову, технічну, суспільно-політичну, економічну й іншу спеціальну літературу, а також технічну і супровідну документацію, матеріали конференцій і семінарів. Здійснює усні і письмові переклади, редагує їх, забез­печуючи дотримання вимог до наукових і технічних термінів і визначень, також готує реферати і тематичні огляди закордонних матеріалів.
Перукар. Робить зачіску і укладає волосся відповідно до тен­денцій моди, особливостей обличчя і волосся в дорослих і дітей. Робить обробку волосся спеціальними препаратами, завиває, знебарвлює, фарбує його.
У роботу перукаря входить використання художніх засобів для моделювання зачісок і застосування спеціальних перукарських прийомів для корекції зовнішності людини.
Перукар має знати склад і властивості шкіри голови і во­лосся, напрямки моди, рецепти і процес готування барвних і хімічних сумішей і їхній вплив на шкіру і волосся; він повинен дотримуватись правил санітарії і гігієни; правил обслугову­вання і знати способи надання першої медичної допомоги. Професійний перукар володіє технологією моделювання зачі­сок і макіяжу, вміє виготовляти перукарські вироби (перуки, шиньйони).
Податковий інспектор. Здійснює контроль за своєчасним над­ходженням податкових та інших платежів у бюджет відповідно до податкового законодавства. Перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси і декларації. Аналізує й узагальнює результати перевірок. Застосовує фінан­сові санкції й адміністративні штрафи до порушників податкових законів. Роз'яснює платникам податків нормативні акти, надає допомогу порадами і консультаціями.
Прес-секретар. Забезпечує ефективність роботи керівника, своєчасно подає йому інформацію ділового характеру, готує документацію, формує громадську думку, інформує про цілі, завдання та плани організації.
Програміст. Програміст за допомогою засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення розробляє технологію оброб­ки інформації. Визначає обсяг і структуру інформації, схеми її введення й обробки і здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних. З'ясовує можливість вико­ристання готових програмних продуктів і здійснює їхній супро­від. Розробляє інструкції роботи з комп'ютерними програмами, оформляє необхідну технічну документацію.
Продавець-консультант. Продавець-консультант — посе­редник між виробниками різних видів товарів і населенням. Розповідає покупцям про асортимент, докладно роз'яснює ха­рактеристики, параметри, властивості товару, пояснює способи використання, зберігання. Консультує з питань переваги різних моделей, допомагає у виборі, пропонує взаємозамінний товар. Підраховує загальну вартість покупки, перевіряє реквізити чеку, оформляє гарантійні паспорти на товари, перевіряє комплект­ність, наявність пломб, упаковує товар, видає покупку. Стежить за потоком покупців у торговому залі.
Психолог-консультант. Психолог-консультант працює зі клієнтами з питань вибору професії, планування кар’єри, нав­чання і виховання дітей, особистісного зростання, вирішення сімейних проблем тощо. У сфері організаційного консультуван­ня надає послуги фірмам, державним службам і організаціям з питань підбору і розміщення кадрів, взаємин у колективі, ство­рення сприятливого психологічного клімату.
Психолог-консультант вислуховує клієнта, збирає докладну інформацію про кожен індивідуальний випадок, встановлює з клієнтом довірчі відносини, що допомагають подальшій ро­боті.
Проводить необхідну діагностику. Аналізує отримані дані і викладену ситуацію. Прогнозує розвиток ситуації за різних умов. Дає рекомендації на підставі даних, отриманих у процесі роботи.

Птахівник. Займається розведенням птиці, виводить нові та вдосконалює існуючі породи, розробляє технологію виробництва яєць і м'яса птиці.