Стабілізація емоційного стану

     Життя сучасних дітей переповнене емоційними навантаженнями, що у несприятливих, стресо-генних обставинах може спричинити психологічні зриви. На жаль, в останні роки школярі не стають здоровішими: до десятого класу близько половини дітей мають відхилення в розвитку нервової систе­ми, у підлітків переважають високий рівень три­вожності й переживання емоційного дискомфорту, агресивність і конфліктність поведінки, знижене оптимістичне сприйняття майбутнього. Механізм фрустрації діє досить просто, але не­вблаганно. Спочатку виникає стресова ситуа­ція, що призводить до перенапруги нервової системи, а потім ця напруга «б'є» по організ­му. У підсумку — гіпертонічна хвороба, стено­кардія, інфаркт міокарда, крововилив у мозок, виразка шлунка, бронхіальна астма, екземи, гіпертиреоз, діабет та інші хвороби. Словом, психогенні фактори захворювань занадто сер­йозні, щоб ставитися до них безвідповідально. Так що ж робити? Як уникнути перенапружен­ня нервової системи?
       Зазвичай логіка міркувань така: оскільки повніс­тю уникнути нервових перевантажень не можна й важко виключити вплив стресів на наш орга­нізм, то знімати напруження треба (через брак кращого) медикаментами. Транквілізатори ста­ли звичними засобами, щоб «заспокоїтися». Ре­зультат сумний: у міру звикання до них потрібна дедалі більша доза. Насправді набагато простіше використовувати прості заповіді психогігієни, які допоможуть вам зняти нервове напруження, не уживаючи ліки.
    Перше. Навчіться скидати напруження — мит­тєво розслаблюватися. Для цього треба опанува­ти навичками аутотренінгу, з якими ви можете ознайомитися в численних посібниках.
Друге. Давайте відпочинок своїй нервовій сис­темі. Запам'ятаєте: добре працює лише той, хто добре відпочиває. Кращий відпочинок для нерво­вої системи — сон, у тому числі й короткочасний денний (від 5 до ЗО хвилин). Спробуйте замість традиційної чашки кави практикувати напівдрі­моту, легкий сон. Ефект уразить вас. В ідеалі наприкінці кожної години роботи потрібно від­почити 2-5 хвилин.
Третє. Відкидайте неприємні емоції, заміню­ючи їх приємними. Зробити це важко. Психо­лог К. С. Станіславський стверджував, що по­чуттям не можна наказати, але почуття можна «виманити». Техніка «виманювання» може бути різноманітною. Наприклад, спробуйте зусил­лям волі переключити увагу й думки на пред­мети, які звичайно викликають у вас позитивні емоції.
Такі основні заповіді психогігієни. Усвідомити їх — зробити перший крок на шляху управлін­ня своєю нервовою системою.
Важливим резервом у стабілізації свого емоцій­ного стану в будь-якої людини є вдосконалюван­ня дихання. Як не дивно це звучить, але далеко не всі люди, навіть навчені життєвим досвідом, уміють правильно дихати.
Згадайте, як по-різному дихає людина в різних ситуаціях: під час сну, важкої роботи або підйому в гору, коли вона розгнівана або переляка­на, коли весела або засумувала. Порушення ди­хання залежить від внутрішньо­го настрою людини, отже, упорядковане дихання має впливати на емоційний стан.
Як відомо, дихальні шляхи мають безліч нер­вових закінчень. Установлено, що фаза вдиху збуджує симпатичний нерв, що активізує ро­боту внутрішніх органів, а фаза видиху впли­ває на блукаючий нерв, що робить гальмуючий вплив. У дихальній гімнастиці існують поняття заспокійливого й мобілізуючого дихання. За­спокійливим буде таке дихання, за якого ви­дих майже у два рази довше вдиху. При мобі-лізуючому — після вдиху затримується подих. Заспокійливий подих корисно використовувати для того, щоб погасити надлишкове збуджен­ня. У випадку сильної нервової напруги перед початком іспиту потрібно зробити вдих і потім глибокий видих — удвічі довше вдиху. Такий спосіб ритмічного дихання допоможе зняти не тільки «передстартове» хвилювання, але й на­пруження після стресу, допоможе розслабити­ся перед сном. Мобілізуюче дихання допомагає подолати млявість і сонливість при стомленні, сприяє швидкому переходу від сну до пильну­вання, активізує увагу.
Важливим кроком до успіху на іспиті є психоло­гічна установка на успіх, абсолютна впевненість у тім, що мета буде досягнута. Необхідно нала­штувати дітей на успіх.
Відомо, що одна з причин, що заважає тривожним дітям результативно виконати завдання, полягає в тому, що вони більшою мірою зосереджені не на виконанні конкретної діяльності, а на тому, які наслідки їхньої невдачі в цій діяльності. Тому неефективно ставити перед дитиною мету типу «Ти повинен одержати відмінну оцінку» або «Ти повинен відповісти, будь-що-будь», краще сфор­мулювати її конкретно: «Ти зможеш упоратися із цим завданням».
Невеликим і простим прийомом саморегуляції емоційного стану може слугувати спосіб «пора­хувати до десяти, перш ніж почати діяти».