Світ сучасних професій та спеціальностей

Професія - це певний  вид трудової діяльності, який характеризується   низкою вимог до людини.
Класифікація Є.Клімова
Кожний вид праці має такі компоненти: предмет праці, мету праці, знаряддя праці і умови діяльності, які і обумолюють ці вимоги.
За першою ознакою - предметом праці - всі існуючі професії можна розділити на пять типів.
Людина – людина
Спрямована на процеси навчання, виховання, управління, медичне та торгове обслуговування тощо інших людей. Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо.
  Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілкуванні, уміння розбиратися в людських взаєминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.
Людина – техніка
Передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налагодженням, виробництвом та збиранням обладнання (водій, механік, слюсар-ремонтник, сталевар тощо).        Людина, що працює з технікою має відзначатися високою виконавською дисципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, технічну уяву.
Людина – знакова система
Якщо об'єктом праці виступають різні знаки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хімічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, наприклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача художньої та наукової літератури тощо.
Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосередженість, стійку увагу, посидючість.
Людина – природа
Професії людини, пов'язані з живою природою (рослинні та тваринні організми, мікроорганізми), належать до категорії «людина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікробіолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.
Людина – художній образ
Професії, пов'язані з образотворчою, музичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це професії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість

Класи професій.
 На основі мети праці всередині кожного типу професій виділяються класи професій
Гностичні професії. Діяльність людини як кінцевий продукт передбачає взнати, розпізнати, проконтролювати, класифікувати, оцінити, дослідити.
Гностичні професії можна зустріти скрізь: і в полі, і на заводі, і в поліклініці, і в торговому залі. Вони можуть відноситись до будь-якого з пяти типів професій: лаборант, контролер, критик.
Перетворюючі  професії. Мета праці повязана з активним змінюванням властивостей, стану предмета праці.
Під перетворюючою діяльністю розуміють будь який вплив на предмет праці з метою зміни його властивостей або положення в просторі, а також з метою активного збереження його властивостей.
Клас перетворюючих професій широко розповсюджений в будь якому розглянутому нами типі професій : столяр, вчитель, агроном, реставратор, кресляр.
  Пошукові професії. В даному класі професій на передній план виступає  мета діяльності, яка передбачає щось винайти, придумати, знайти новий варіант рішення.
Наприклад, щоб лікувати хворого, лікар повинен спочатку поставити діагноз, тому в праці лікаря завжди присутній елемент розпізнавання, тим не менше, головний зміст більшості лікарських спеціальностей спрямовані на зцілення хворого, тобто на його перетворення.
Відділи професій.
Класи професій в свою чергу поділяються на відділи в залежності від знарядь праці або засобів виробництва. Таких відділів є чотири:
·    професії, які пов’язані з використанням машин з ручним або ножним управлінням: токар, фрезерувальнк, тракторист, швея та ін.
·    професії, які пов’язані з використанням ручних знарядь праці: слюсар-сантехнік, столяр, зубний лікар та ін.
· професії, які повязані з використанням автоматизованого і автоматичного обладнання: сталевари, друкарки, ткачі, оператори енергосистем та ін.
·   професії і спеціальності, в яких основними знаряддями праці  виступають функціональні засоби організму: співак, актор, вчитель, балерина, дегустатор та ін.
Групи професій
  За умовами праці виділяють чотири групи професій:
·  праця в звичайних побутових умовах: бухгалтер, кресляр, контролер радіоапаратури;
·     праця на відкритому повітрі: агроном, тракторист, ремонтник доріг;
·     праця в незвичайних  умовах: під водою, на висоті, під землею: водолаз, шахтар, монтажник-висотник;
·  праця з підвищеною моральною відповідальністю: вчителі, судді,продавці, лікарі.
1.         Основні типи орієнтації особистості  за Дж.Холландом
Реалістичний тип Має високу емоційну залежність, орієнтований на сьогодення. Віддає перевагу конкретним обєктам та їх використанню. Обирає заняття, які вимагають моторних навичок (постійний рух), спритності. Віддає перевагу професіям з конкретними завданнями: механік, водій, інженер, агроном тощо. Йому притаманні невербальні здібності, розвинуті моторні навички, просторова уява (читання креслень).
Інтелектуальний тип Характерні аналітичний розум, незалежність і оригінальність суджень. Переважають теоретичні цінності. Орієнтується на вирішення інтелектуальних творчих завдань. Структура інтелекту гармонійна: розвинуті вербальні й невербальні здібності, абстрактне мислення. Характеризується високою активністю, але в діяльності на спілкування не налаштований. Сфери діяльності : математика, географія, геологія, наукові та творчі професії.
Соціальний тип Вирізняється вираженими соціальними уміннями (умінням спілкуватися, прагнення лідерства, потребами у численних соціальних контактах). Незалежний від оточення, з успіхом пристосовується до обставин. Емоційний і чуттєвий. Вирізняється прагнення повчати і виховувати оточення, здатністю до співпереживання і співчуття. Сфери діяльності: психологія, медицина, педагогіка.
Конвенціальний тип Віддає перевагу структурованій діяльності, робота з інструкцією, певними алгоритмами. Має здібності до переробки конкретної, рутинної інформації. Підхід до проблем є стереотипним.       Риси характеру: консерватизм, здатність до підкорення, залежність. У поведінці і спілкуванні підтримується стереотипів, добре наслідує звичаї. Поганий організатор і керівник. Успішно працює за такими спеціальностями: бухгалтер, фінансист, товарознавець, економіст, машиніст, канцелярист.
Заповзятливий тип Обирає мету і завдання, які дають змогу виявити енергію, імпульсивність, ентузіазм.
   Рисами характеру є: прагнення лідерства, потреба у визнанні, заповзятливість, деяка агресивність. Віддає перевагу задачам, повязаним з керуванням, особистим статусом. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Це – завідувач, директор, телерепортер, товарознавець, дипломат, журналіст, брокер. Йому не по душі заняття, пов’язані з ручною працею, а також такою, що потребує великої посидючості, концентрації уваги й інтелектуальних знань.
Артистичний тип У стосунках з оточенням спирається на свою уяву та інтуїцію. Властивий емоційно складений погляд на життя.
   Риси характеру: незалежність у прийнятті рішень, оригінальність мислення. Зазвичай не живе з правилами і традиціями. Віддає перевагу заняттям творчого характеру: музика, малювання, діяльність в галузі гуманітарних наук. Високий рівень екстравертованості. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Сфери діяльності: історія, філологія, мистецтво.