2.Умійте на певний час забути про свої турботи. Які б то не були великі неприємності, що звалили­ся на Вас, намагайтеся час від часу звільнятися від гніту важких думок, відволікатися якими-небудь насущними потребами на роботі чи по дому.
Постарайтеся ні в якому разі не заразити своїм поганим настроєм оточуючих вас людей. Які б неприємності у вас не трапилися, життя продов­жується, і ніхто не має права нав'язувати іншим похмурі думки і тужливий настрій. Якщо оточую­чі доброзичливі у ставленні до вас, вони знайдуть можливість висловити вам співчуття і допомогти. Вудьте розумні й тактовні: дуже погане вражен­ня справляє людина, яка будь яку свою (навіть дріб'язкову) неприємність перетворює у світо­ву проблему
3. Не впадайте у гнів. Привчайте себе до паузи, що передувала б  спалахові гніву. А під час цієї паузи постарайтеся  осмис­лити ситуацію.  В  цьому випадку     вам     встигне прийти   в  голову дум­ка про те, що спалах не дасть полегшення і     викличе     тільки нові    неприємності. Краще  всього, коли у  вас  буде  можли­вість розрядитися не гнівними    словами, а важкою фізичною працею чи будь-яки­ми   вправами.   Здо­рова   фізична   втома проковтне ваш гнів.
4. Іноді треба й поступитися. Уперто наполяга­ючи на своєму, ми часто буваємо схожими на примхливих дітей. Бійтеся бути примхливими! Прислухайтеся до думки опонента, поважайте її і з достатньою часткою самокритичності ставтеся до своєї точки зору.
Розумні вчинки не тільки корисні для справи, але й викликають повагу на­вколишніх.
5. Не можна бути досконалістю абсолютно в усьому. Деякі люди живуть у вічному страхові, що вони гірші від інших. їхні зусилля відпо­відати   найвищим   вимогам   часто   призводять до болючих поразок. Не можна забувати, що таланти і можливості кожного з нас обмежені. Старайтеся передусім добре виконати головну свою роботу і те, до чого ви дійсно маєте по­ кликання. Для почуття задоволення достатньо мати успіхи в одній чи двох галузях, а решту виконуйте сумлінно і не нижче оптимального
рівня.
6. Не пред'являйте надмірних вимог. Той, хто надто багато вимагає від оточуючих, постійно дратується від того,  що вони частіше не від­ повідають його надмірним вимогам. Ви робите велику помилку,  якщо,  постійно критикуючи, прагнете переробити дружину, тещу, своїх това­ришів. Дорослу людину перевиховати дуже важ­ко, а ви (навіть не відчуваючи цього) прагнете зробити  оточуючих  зручними  для вас. Перспективи успіху тут міні­мальні, зате такий стиль пове­дінки викликає в них вороже ставлення. Приймайте лю­дей такими, якими вони є (кожний із нас має право на індивідуаль­ність), або взагалі не майте з ними справи. Старайтеся бачити в оточуючих  достоїн­ства і в спілкуванні опирайтеся саме на ці    якості.    Таким чином,   ви,   навіть не  ставлячи  перед собою   такої   мети, в один прекрасний день  помітите,  що оточуючі вас люди «перевиховалися».