Агент банку. Представник банку здійснює пошук клієнтів, які потребують банківських послуг, складає договори про обслуговування, погоджує вимоги банку та клієнта.
 Агент з постачання. Отримує матеріальні цінності. Оформлює документацію, замовляє контейнери та транспорт для переве­зень. Проводить позапланову закупівлю матеріалів. Відправляє товарно-матеріальні цінності на адресу організації, забезпечує їхнє зберігання та своєчасну доставку.
Агент з реклами. Проводить роботу з клієнтами-рекламодав­цями: здійснює пошук клієнтів, Виїжджає до них для укладання договорів, отримання вихідних матеріалів, узгодження проектів та ескізів, контролює виконання договірних зобов'язань.
Агент із закупівлі. Здійснює аналіз ринку товарів для пошуку постачальників (покупців), оформлює договори на постачання, контролює зберігання, транспортування та вчасне отримання вантажів.
Агент страховий. Представник страхової компанії. Залучає нових клієнтів, укладає договори, контролює Їхнє виконання, здійснює виплати при виникненні страхового випадку.
Агент торговий. Представник торгової фірми, продає покупцям Товари зі своїх зразків Та каталогів.  
Агроном. Займається виведенням нових сільськогоспо­дарських культур, планує проведення сільськогосподарських робіт з урахуванням особливостей рельєфу, погодних умов та сортів рослин, дбає про зростання і розвиток рослин, захищає їх, регулює режим зростання.
Адміністратор. Забезпечує роботу з обслуговування відвідува­чів. Контролює зберігання матеріальних цінностей, оформлення приміщень та стан реклами. Надає консультації відвідувачам, попереджає конфліктні ситуації, розглядає претензії, вживає заходів з ліквідації недоліків в обслуговуванні клієнтів.
Аквізитор. Співробітник чи агент транспортних або страхо­вих підприємств, в обов'язки якого входить прийняття нових вантажів або страхування.
Аналітик фондового ринку. Проводить технічний аналіз ринку корпоративних цінних паперів, фундаментальним аналіз елементів (акціонерних товариств, компаній, підприємств та дер­жав, які випускають цінні папери), обробляє статистичні дані, дає рекомендації з ведення біржової діяльності.
Арматурник. Арматурник - робітник, який створює ме­талевий каркас для залізобетонних конструкцій. Цей каркас необхідний для більшої міцності залізобетонних деталей і для можливості їхнього транспортування і монтажу. 3 окремих відрізків сталевих лозин робітники збирають сітки - площинні каркаси за формою майбутніх бетонних деталей, а з площинних каркасів - об'ємні. Основними робочими операціями арматурника є: чищення і підготовка сталевих лозин, нарізка і скріплення:(спаіо!3ання, згинання) відрізків сталевих лозин відповідно до креслення. Чищення, різання, згинання і монтаж додаткових деталей можуть виконуватися і на спеціальних верстатах.
Аудитор. Особа, уповноважена фінансовим органом або запро­шені, підприємством, фірмою провести перевірку її звітності та фінансового становища. Дає оцінку ступеня ризику та ефектив­ності запланованих операцій.