Хімік-технолог. Розробляє нові й удосконалює чинні технологічні правила виробництва продукції. Резуль­татом діяльності технолога є економічно і технічно до­ступний проект одержання в промислових масштабах необхідного продукту або предмета. У проекті розраховується витрата сировини, матеріалів і енергії, враховується якість і кількість відходів, а також способи утилізації. Крім цього, тех­нолог може здійснювати контроль зразків сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на виробництві.
Художник-графік. Графіка — один з видів образотворчої діяльності, заснований на мистецтві малюнка і включає власне малюнок, а також гравюру, літографію та ін. Від інших видів образотворчого мистецтва її відрізняють особливі художні при­йоми. Твори графіки більш лаконічні, умовні у використанні художніх засобів. Мистецтво графіки порівнюють з поезією, її вирізняє здатність швидко відгукуватися на актуальні події в суспільстві. За техніками виконання розрізняють малюнок і друковану графіку. За призначенням графіка поділяється на книжкову і станкову.
Художник-оформлювач. Художник-оформлювач має знати основи живопису і малюнка, техніку виконання малюнка; та­кож дотримуватися вимог до поверхонь, які фарбуються; знати прийоми виконання шрифтових робіт і види шрифтів.

Художник-оформлювач виконує шрифтові роботи, вико­ристовуючи різні технології, розпис, графічні роботи середньої складності.