Іміджмейкер. Спеціаліст, який формує образ будь-якої особи (предмету, явища) для того, щоб надати їм іміджу для досягнення політичних, популяризаторських, рекламних, та інших цілей.
Імпресаріо. Організатор видовищ. Агент артиста, який діє від його імені і в його інтересах.
Інженер-конструктор. Здійснює конструкторське і технологічне проектування; розробляє і впроваджує прогресивні технологічні процеси виробництва (необхідного устаткування); розробляє технологічні конструкції різного призначення, окремі їхні елементи і частини; проводить дослідження в галузі конс­труювання і технології з використанням нових фізичних явищ і  ефектів, досягнень різних галузей науки, техніки, мікроелек­троніки; розраховує економічну ефективність впроваджуваних проектів, конструкторських і технологічних рішень; забезпечує технологічну й експлуатаційну надійність; розробляє, планує, організує технологічні процеси деталей і машин.
Історик. Основною роботою історика є збір та інтерпрета­ція історичної інформації шляхом проведення дослідницьких робіт і пошуків, опрацювання архівних матеріалів і документів. Він повинен уміти прочитати давній текст, встановити автора, адресата, дату написання, вид документа, потім синтезувати інформацію про джерело і дати інтерпретацію отриманим да­ним. У цьому йому допомагають такі спеціальні дисципліни як нумізматика, геральдика, сфрагістика (наука про печатки), палеографія і т.д.