Звірівник. Займається доглядом за хутровими звірами, що включає: вигодовування, розведення, дресирування. Завдання спеціаліста - виростити тварин, які відпові­дають вимогам і стандартам певної породи, а також виведення нових порід.
Зоолог. Займається вивченням тваринного світу: спостерігає за тваринним світом у природних умовах з використанням різ­них технічних засобів, фото-, відео- та звукозапису. Проводить лабораторні експерименти та досліди про поведінку тварин під час штучного утримання.