Журналіст. У роботі журналіста поєднуються робота з інформацією і створення за допомогою слова художнього образу. Професійною метою журналіста є подача нової достовірної інформації в образному, емоційно забарвленому й естетичному вигляді.
До обов'язків журналіста входить:
• збір інформації(опитування, інтерв'ю, робота з документами, літературними джерелами), її аналіз та інтерпретація (оцінка);
• пошук найбільш ,яскравих подій, явищ у різних сферах життя суспільства;
• опис отриманої інформації відповідно до вимог жанру, стилю, канонів літератури;

• підготовка матеріалу до публікації.