Кінолог. Розводить, вирощує та дресирує собак. різних пород.
Кондитер. Готує вироби з різних видів харчової си­ровини (борошна, сирної, марципанової маси, кремів, морозива та ін.) - торти, тістечка, печиво, рулети, кекси. Від­повідно до заданої рецептури готує сировину  замішує, розко­чує тісто, збиває креми. Виготовляє напівфабрикати і випікає їх за визначеною технологією. Оформляє вироби кремом, мар­ципановою масою, шоколадом, фруктами і горіхами. Перевіряє вагу готових виробів.
Загальною метою праці кондитера є обробка харчових продуктів, створення відповідно до рецептури і технології конди­терських виробів, що гармонійно сполучають у собі як гарні смакові якості, так і привабливий зовнішній вигляд.
Кондитер має знати асортимент виробів, рецептури і режими Їхнього готування, види сировини і способи її переробки, способи обробки кондитерських виробів
Типові елементи діяльності - обробка харчових продуктів, ро­бота з рідкими речовинами і виготовлення художніх об'єктів.
Колорист. Спеціаліст із забарвлення тканин, кваліфіковано використовує і поєднує фарби.
Консультант з управління. Розробляє план-проект реструкту­ризації підприємства, пропонує нову або доповнює чинну полі· ти ку управління персоналом, проводить експертизу та створює системи корпоративних цінностей підприємства. Бере участь в атестації персоналу, аналізує посадові інструкції та пропонує критерії відбору персоналу.
Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів і виробів. Це дуже розповсюджена професія, тому що всі етапи виробництва вимагають пильного контролю експерта.
Контролер не є виробником продукції, але він повинен бути експертом, адже оцінює її якість. Контролер звіряє вироби зі зразками та перевіряє точність усіх технічних характеристик продукції
Контролер повинен уміти читати креслення оцінюваних ви­робів, знати властивості матеріалів і способи Їхньої обробки, історію Їхнього виникнення.
Коректор. Звіряє набраний текст а оригіналом. Виправляє орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, що виникли під час набору рукописів. Перевіряє правильність набору тек­сту, заголовків, приміток й інших виділених частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва і вказівок технічного редактора. Підписує видання до друку.
Кореспондент. Кореспондент - співробітник засобів масової інформації, який надсилає повідомлення з місць, де сталася певна подія.
Готує та веде телевізійні і радіорепортажі з місця подій, подає матеріали позаштатних авторів і повідомлення учасни­ків репортажу. Редагує авторські матеріали, контролює пра­вильність фактичних даних, працює з листами телеглядачів і радіослухачів.
Повинен мати вищу освіту, знати вимоги до художнього ін­формаційного рівня телевізійних і радіопередач, найважливіші суспільно-політичні події, досягнення науки, культури, еконо­міки в країні і світі, технічні засоби і технологію створення теле­візійних і радіопередач, принципи літературного редагування, основи авторського права .
 Кравець. Займається виготовленням швейних виробів (верх­нього одягу; білизни, трикотажних виробів та ін.) індивіду­альним методом. Робочі операції кравця, що застосовуються в процесі виготовлення одягу поділяються на ручні, машинні і волого-теплові.
Ручні роботи виконуються голкою, ножицями шпильками; машинні - на спеціальних машинах (з'єднання деталей виробу між собою за допомогою швів чи рядків, обробка швів). Зовніш­ній вигляд виробу багато в чому залежить від якісної волого-теп­лової обробки, куди входять вигладжування і прасування швів, прасування країв оброблених деталей.
Кравець також знається на деталях машині пристроях, якими він користується, знає правила їхньої експлуатації, регулювання і налагодження, а також правила техніки безпеки.
Зазвичай кравці працюють у бригаді разом із закрійником і швачками. У випадку, коли кравець працює індивідуально, він виконує також роботу закрійника (побудова креслення виробу, розкрій тканини). У процесі спілкування з клієнтом (замовником) кравець повинен дати кваліфіковану пораду щодо вибору фасону виробу, підбору матеріалу, щонайбільш вдало підійдуть замовнику.
Працює кравець в умовах шуму і вібрації від устаткування, у повітрі, вологому від пари і насиченому часточками текстильних волокон.
Круп'є. До обов'язків круп'є входить проведення азартної гри.
Він повинен пояснити відвідувачу правила гри і коментувати її перебіг. Протягом зміни він неодноразово змінює ігровий стіл і вид гри (рулетка, покер і т.д.). Круп'є-інспектор стежить за грою, аби інші круп'є не робили помилок, а гравці не порушу­вали правил гри.
Виконує роль банкомата у гральному будинку, видає учасни­кам їхній виграш та забирає програні гроші.