Лікар. Медичний працівник, який надає кваліфіко­вану медичну допомогу населенню, проводить профілактичні заходи із боротьби з захворюваністю та смертністю.
Лінгвіст. Лінгвіст всебічно вивчає мову, її природу, функ­ції, внутрішню структуру, історичний розвиток і класифікації мов.
Мовознавство поділяється на загальне і часткове, теоретичне і прикладне. Загальне мовознавство збирає універсальні дані з усіх мов, а часткове - це наука про одну мову. Прикладне мо­вознавство - це застосування лінгвістичних даних на практиці. Наприклад, викладання мови, укладання підручників і слов­ників, переклад з однієї мови на іншу. Одним із перспективних прикладних напрямків є застосування математичного апарату під час опису мови для створення спеціальних комп'ютерних перекладачів.
Лісник. Забезпечує догляд за лісом і відповідає за його охоро­ну, здійснює всі заходи лісорозвідних програм.

Логістик. Слідкує за перевезеннями (авто-, авіа-, морськи­ми), планує закупівлю, контролює склади, проводить митне очищення, оформлює митну документацію, веде переговори з транспортними компаніями та розробляє контракти.