Тесля. Предметом праці теслі є деревина як будівельний матеріал. Вони зводять різні дерев'яні конструкції, по­ширені в сільському господарстві, задіяні в будівництві міських споруд і заміських будинків. Теслі виготовля­ють усі елементи дерев'яної конструкції і складають її, а також беруть участь у будівництві дерев'яних об'єктів у сільській міс­цевості. Для створення конструкції теслі необхідно вміти читати креслення і планувати етапи роботи. На всіх етапах роботи прово­дяться контрольні виміри. Обов'язки теслі можуть включати як весь виробничий процес, так і якісь конкретні операції залежно від видів виробництва.
Технік. Технік — спеціаліст середньої ланки. Він займає по­зицію між робітником та інженером. Робота техніка полягає у плануванні, керівництві та контролі за діяльністю робітників. Технік визначає технології робіт, контролює якість та точність експлуатації устаткування, дає дозвіл до використання тих чи інших матеріалів. Також він веде документацію та звітність. Спеціалісти цієї ланки, як правило, мають середню спеціальну освіту.
Технік з проектування та експлуатації електричного та елек­тромеханічного устаткування. Здійснює контроль поточного стану та ремонт систем електропостачання. Виконує нескладні електричні та механічні розрахунки покажчиків електричних мереж, вимірювання на пристроях електропостачання, контроль за їхньою роботою, визначає зношування приладів енергозабезпе­чення. Визначає склад та обсяг ремонтних робіт, складає описи ремонту. Розраховує потреби в запасних частинах, вузлах, керує проведенням ремонтних, експлуатаційних та монтажних робіт. Під керівництвом інженера проектує окремі ділянки та системи енергозабезпечення.
Технік-спеціаліст із систем сантехнічного обладнання. Прово­дить вибір ефективних засобів монтажу внутрішнього санітарно-технічного, опалювально-вентиляційного, газового устаткування і систем кондиціонування повітря в житлових, громадських і промислових будівлях, а також стежить за трубопроводами для зовнішніх мереж тепло-, газо-, водопостачання та каналізації. Здійснює заходи із запобігання виробничого браку і передчасного ушкодження систем, а також стежить за якістю виконаних робіт. Керує окремими ділянками монтажних робіт.
Технік-товарознавець. Здійснює постійне постачання підпри­ємств і організацій сировиною, обладнанням, запасними частина­ми, комплектуючими. Веде їх облік, визначає можливість заміни одних матеріалів іншими. Розраховує потребу в матеріалах, обладнанні та приладах за обсягами виробництва і термінами виконання виробничих робіт, замовляє та контролює отримання, відстежує витрати матеріалів та коригує плани замовлень. Веде документацію по замовленнях, прийому, витратах матеріалів, дбає про техніку безпеки.
Технолог харчової промисловості. Основні галузі харчової промисловості:
хлібопекарське виробництво;
виробництво молочних продуктів;        
виробництво м'ясних продуктів;
вироби з риби та морепродуктів;
виробництво цукру та кондвироби;
консервування овочів та плодів;
броварство та виноробство;
мікробіологічне виробництво.
Контролює дотримання послідовності та якості операцій, які супроводжують процес приготування продуктів.
Токар. Токар обробляє обертову деталь нерухомим інструмен­том. Існує кілька типів токарських верстатів: токарно-гвинторіз­ні, токарно-поздовжні й інші.
Топограф. Здійснює топографічне знімання місцевості й розробляє способи зображення цієї поверхні на площині шляхом створення топографічних карт або планів.
Торговий представник. Торговий представник є посередником між виробником, оптовим постачальником і торговою мережею, він знайомить торгові організації і споживачів з товаром своєї фірми. Він надає опис, докладно пояснює властивості, демонс­трує способи застосування продукту, надає зразки фото- і відео-зображення товарів.

Також фахівець налагоджує стійкі зв'язки виробника з торго­вою мережею, укладає договори на оптове постачання, просуває товар на ринку, сприяє збільшенню обсягів продажу. Активно використовує в роботі технічні засоби і засоби зв'язку.