Поведінка тренера при конфліктній ситуації в спортивній групі


Бесіда з розбору конфлікту повинна протікати в діловій атмосфері.
Тренеру необхідно:
1. Дати оцінку ситуації, що склалася, але тільки після з'ясування справжнього стану речей за допомогою конструктивних питань;
2. Пояснити учасникам конфлікту внутрішню логіку розвитку конфліктних ситуацій;
3. Підкреслити, які наслідки може мати конфлікт для виконання спортивним колективом поставлених перед ним завдань;
4. Надати всім учасникам конфлікту можливість викласти свою точку зору про шляхи вирішення конфліктної ситуації;
5. Оцінити зусилля партнерів і прийняти їх за основу для подальшої розробки проблеми;
6 . По можливості виключити різні підтасовування, недооцінки, відхилення від теми, голослівні твердження за допомогою контраргументів або відзначити, наскільки це заважає вирішенню проблеми;
7. Аргументувати всі свої рішення;
8. Якщо партнери висловлюють спірні судження, уточнити, в чому вони бачать конкретні можливості для вирішення конфлікту, нехай вони відчують свою відповідальність за ситуацію в колективі;
9. При прийнятті рішень враховувати відповідні пропозиції учасників, конструктивно і критично розбирати викладені позиції, чітко і недвозначно окреслити шляхи та умови вирішення конфлікту, а також вимоги, пропоновані до поведінки членів колективу, і перш за все до винуватців конфлікту.
Чим переконливіше тренер обґрунтує свою позицію стосовно винуватців конфлікту (після дохідливого викладу причин і наслідків, умов і наслідків, мети і способу дії при вирішенні конфліктної ситуації), тим більшою мірою це сприятиме стабілізації відносин у колективі і між колективного професійного спілкування.

Тренеру необхідно довести несумісність з цілями колективу невиправданих вимог, нереальних очікувань, вузьковідомчих егоїстичних інтересів , аморальних мотивів соціальної поведінки.