Рекомендації вчителям із профілактики дезадаптації

1.Враховуйте вікові та індивідуальні пси­хологічні особливості кожної дитини.
2.      Демонструйте свою віру в її успіх.
3.Створюйте ситуації успіху.
4. Акцентуйте увагу учня на його досяг­неннях, перемогах.
5. Вказуючи на помилки, вказуйте шлях до їх  виправлення.
6.  Корисним є створення системи ди­ференційованих класів. Так кожній дитині припадає значно більше індивідуальних контактів з учителем. Спілкування стане індивідуалізованішим, пристосованішим до особливостей учня, його характеру.
7.      Порівнюйте якість роботи дитини лише з її власними (попередніми) результатами, а не зі здобутками інших учнів.
8. Уникайте у своєму мовленні слів-заперечень.
9.  Підтримуйте і заохочуйте прояви ак­тивності в роботі на уроці у сором'яз­ливих, тривожних дітей. Важливо звертати увагу інших на їхні досягнення, підвищувати статус у класі.
10. Частіше спілкуйтеся з кожним учнем, а не помічайте його лише тоді, коли він зробить щось погане. Не провокуйте дитину на погані вчинки, лише аби завоювати вашу увагу.
11.Розрізняйте особистість і поведінку. Вчинок потребує санкції, а особистість — підтримки.
12.Пам'ятайте, що навчання — один із найважчих видів праці, але розумові сили та потенціал дітей неоднакові. Не варто вимага­ти від учня неможливого. Краще визначити, до чого він схильний та як розвинути його розумові здібності.
13. Для встановлення гарних Стосун­ків між дітьми у класі й формування у них конструктивних навичок взаємодії можна проводити заняття: «Що таке дружба?», «Людина у незвичних ситуаціях»