Профорієнтація

Вибір професії – як не помилитися?

    Скоро ти отримаєш атестат, і доведеться приймати рішення щодо свого майбутнього. Адже можна піти у ВНЗ та здобути корисні знання й розширити свій кругозір, піти у ПТУ та здобути практичні фахові навички та досвід, якого бракує іншим. То який шлях обрати? Якщо вчитись далі, то як дізнатись, до якої сфери діяльності ти схильний, щоб не помилитися у своєму виборі? Хто може допомогти тобі з’ясувати, куди йти далі, щоб у майбутньому не заповнити нішу безробітних або працюючих не за фахом?
        Дані профорієнтаційні інтернет ресурси допоможуть тобі зробити правильний вибір!

http://mycareer.org.ua/ - профорієнтаційне тестування
http://www.osvita.com.ua/ua/universities/?directions=40 ВНЗ України, які мають напрям діяльності фізкультура і спорт
http://profi.org.ua/profes/podat_insp.shtml - Портал професійного консультування
http://prof.osvita.org.ua/uk/determine/index.html - крок до професійного самовизначення
http://prof.osvita.org.ua/uk/methods/articles/5.html - класифікація професій
http://prof.osvita.org.ua/uk/determine/testing/index.html - Психологічні  тести
http://www.osvita.org.ua/vnz/index.html - Довідник ВНЗ України
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=85011 – професійна орієнтація  в державній службі зайнятості 
http://bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=153 Білоцерківський міський центр зайнятості
https://www.youtube.com/channel/UCXDJXutmG6DBuZjftjm1oug Цікаве відео по профорієнтації
________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Світ сучасних професій та спеціальностей

Професія - це необхідна для суспільства, обмежена область прикладання фізичних і духовних сил людини, яка дає їй взамін затраченої нею праці можливість існування та розвитку.


                                     Детальніше ...

__________________________________________________________________________________________________

7 кроків до зваженого рішення

1. Скласти список відповідних професій.Складіть список професій, які вам подобаються, цікаві, по яким ви хотіли б працювати, які вам підходять.
2.    Скласти перелік вимог до вибраної професії.Складіть список своїх вимог:   вибрана професія і майбутній рід занять;   вибрана професія і життєві цінності;   вибрана професія і життєва мета;   вибрана професія і мої сьогоднішні «гарячі проблеми»;   вибрана професія і реальне трудовлаштування за фахом;   бажаний рівень професійної підготовки;   вибрана професія і мої схильності і здібності;   бажані зміст, характер і умови роботи.
3.Визначити значущість кожної вимоги. Визначте, наскільки всі перераховані вимоги значущі. Можливо, є менш важливі вимоги, які, за великим рахунком, можна і не враховувати.
4. Оцінити свою відповідність вимогам кожній із обраних професій.
Окрім тих вимог, які є у вас до професії, існують і вимоги самої професії. Проаналізуйте, чи розвинуті у вас професійні якості, чи відповідають ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості, стан здоров'я вимогам професії.
5. Підрахувати та проаналізувати результати.Проаналізуйте, яка професія зі всього списку більше за інших підходить вам по всіх пунктах.
6. Перевірити результати.
Щоб переконатися в правильності ваших роздумів, обговоріть своє рішення з друзями, батьками, вчителями, психологом, проф-консультантом.
7. Визначити основні практичні кроки до успіху.Отже, ви ухвалили рішення, тепер важливо визначити: в якому учбовому закладі ви зможете отримати професійну освіту, як розвивати в собі професіонально важливі якості, якомога отримати практичний досвід роботи по даній спеціальності, як підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Помилки при виборі професії

1.     Відношення до вибору професії як до незмінної
В будь-якій сфері Діяльності відбувається зміна занять, посад у міру зростання кваліфікації людини. При цьому найбільших успіхів досягає той хто добре пройшов початкові ступені
2. Існуюча думка про престижність професії
Відносно професії забобони виявляються в тому, що деякі важливі для суспільства професії, заняття вважаються негідними, непристойними (наприклад, сміттяр).
3. Вибір професії під прямим або опосередкованим впливом друзів (за компанію, щоб не відстати).
Професію ми вибираємо по своєму «смаку» і «розміру» так само, як одяг і взуття.
4. Перенесення відносин до людини  - представника тієї чи іншої професії – на саму професію. При виборі професії треба враховувати перш за все особливості даного виду діяльності, а не вибирати професію тільки тому що тобі подобається або не подобається людина, яка займається даним видом діяльності.
5. Захоплення тільки зовнішньою, або будь якою стороною професії
За легкістю, з якою актор створює на сцені образ, стоїть напружена, буденна праця.
6. Ототожнення шкільного навчального предмета з професією, або погане розрізнення цих понять Є такий предмет, як іноземна мова, а професій, де потрібне знання мови, багато - перекладач, екскурсовод, телефоніст міжнародного зв'язку і ін. Тому при виборі професії треба враховувати, які реальні заняття і професії за цим предметом стоять
7. Застарілі уявлення про характер праці в сфері матеріального виробництва У всі професії, і перш за все в робочі, упроваджується складна і цікава техніка, підвищується культура праці.
8. Невміння розібратися, відсутність звички розбиратися в своїх особистісних якостях(схильностях, здібностях).
Розібратися в собі тобі допоможуть профконсультанти, батьки, вчителі, товариші.
9. Незнання або не до оцінка своїх фізичних особливостей, недостатків, істотних при виборі професії. Існують професії, які можуть бути тобі протипоказані, оскільки вони можуть погіршити твій стан здоров'я.
10. Незнання основних дій, операцій і їх  порядка при вирішенні,  обмірковуючи  задачі при виборі професії.  Коли ти вирішуєш задачу по математиці, то виконуєш певні дії в певній послідовності, б було розумне поступити так само і при виборі професії.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Самопрезентація або як підготуватися до співбесіди

В житті більшості дорослих людей професія грає значну роль. Професія дозволяє не тільки існувати в економічних умовах держави, але також дає можливість важливих соціальних контактів і часто є істотним джерелом особового саморозвитку. Велике значення в професійній діяльності має вибір професії, а, отже, і успішний життєвий вибір.
Одним з етапів в роботі профорієнтації є розгляд проблеми пристрою на роботу, а саме співбесіда з працедавцем.
В житті кожної людини наступає момент, коли позаду виявляються роки навчання в школі, училищі, вузі і виникає проблема влаштування на роботу.
Багато хто якнайбільше боїться саме співбесіду під час вступу на роботу. Але разом з тим співбесіда – якнайкращий спосіб показати працедавцю свої кращі якості. 

                              Детальніше ...

______________________________________________________________________________________________________________________________


Абетка професій

    А     Б    В    Г    Д    Е    І

   Ж    К    З    Л    М    Н    О

   П    С    Р    Т    Ф    Ю    Х